Kategoria: Bez kategorii

11 grudnia 201611 grudnia 2016
Wpis

Terapia pedagogiczna – zajęcia indywidualne

Prowadząca: Monika Gryboś – terapia pedagogiczna. Zajęcia terapii pedagogicznej przeznaczone są dla dzieci przejawiających specyficzne trudności w uczeniu się, z grupy ryzyka dysleksji lub ze zdiagnozowaną dysleksją. W naszej szkole terapię pedagogiczną prowadzę w formie zajęć indywidualnych oraz grupowych, w oparciu o zalecenia zawarte w opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej. TERAPIA PEDAGOGICZNA to oddziaływanie...