Co nas wyróżnia

Home / Co nas wyróżnia

Znamy przepis na przyjazną naukę

Wszyscy uczniowie Naszej Szkoły, mają możliwość korzystania z zajęć rozwijających ich zdolności i zainteresowania.  Każdy pedagog dba o indywidualny rozwój dziecka. Oferujemy ciekawe lekcje, projekty oraz dodatkowe godziny, na których przygotowujemy uczniów  do konkursów w różnych dziedzinach nauki i sztuki.

Nasze starania przekładają się na osiągane przez uczniów wyniki w konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i ogólnoświatowym.

Nauczanie wczesnoszkolne

W Naszej Szkole stawiamy na indywidualny rozwój oraz kształtowanie poczucia własnej wartości opartego na szacunku do siebie i innych. Realizując nowoczesny program edukacyjny, oparty na dziecięcej ciekawości i pasji, zachęcamy do rozwoju i poznawania świata. Wykorzystujemy różne metody dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka. Zachęcamy do zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi.

Naszą misją jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, aby mogły one w pełni korzystać ze swoich talentów, zrozumieć świat i skutecznie w nim działać.

Wspólnie z rodzicami dbamy o rozwój emocjonalny dziecka 

Uczymy skutecznie rozpoznawać emocje, współpracować z innymi, twórczo rozwiązywać problemy stosując dramę jako przedmiot szkolny.

Indywidualizacja procesu nauczania jest naszym priorytetem 

Zapewnia to:

 • realizacja ciekawych projektów edukacyjnych 
 • rozwijanie pasji, zdolności (liczne wycieczki edukacyjne, konkursy)
 • liczba dzieci w klasie, nie większa niż osiemnaścioro 

Otwieramy drzwi nowoczesnej edukacji

Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia językowego oparty na poznawaniu:

 • Kultury

 • Tradycji

 • Stosowaniu wiedzy i umiejętności w różnorodnych kontekstach

W programie nauczania:

 • język angielski – 7 godz. tygodniowo,
 • realizujemy program CLIL,
 • język hiszpański – 2 godz. tygodniowo

Proponujemy zajęcia nauki programowania Scratch

Język angielski

Pracujemy na wydawnictwach anglojęzycznych, które są skorelowane z egzaminami Cambridge. Podczas lekcji nauczyciele posługują się wyłącznie językiem angielskim. W planie uczniowie mają 6 godzin tego przedmiotu.

Nasi liczni laureaci konkursów Cambridge mogą korzystać z przywilejów aplikowania do liceów o profilu międzynarodowym, klas dwujęzycznych oraz międzynarodowych programów.

W roku 2019 uczniowie przystępujący do egzaminów Cambridge uzyskali wynik wyższy niż 80%

0%
0 Poziom Starters
13 uczniów z klasy II
0 Poziom Movers
14 uczniów z klasy III
0 Poziom Flyers
8 uczniów z klasy IV
0 Poziom Ket
21 uczniów z klas V i VI

W ostatnich dwóch latach 84 uczniów naszej szkoły zostało laureatami konkursów językowych takich jak:

 • Olimpus z języka angielskiego – sesja jesienna

 • Olimpus z języka angielskiego – sesja zimowa

 • Olimpusek z języka angielskiego klasy I-III

 • Konkurs z języka angielskiego FOX

Indywidualizujemy proces nauczania języka angielskiego poprzez możliwość dostosowania poziomu do możliwości oraz aspiracji dziecka.

Język angielski i hiszpański w naszej szkole jest prowadzony przy użyciu różnorodnych, atrakcyjnych metod: CLIL, multimedia, praca projektem.

Matematyka

Uczymy sprawności rachunkowej, porządkowania wiedzy oraz logicznego myślenia. W klasach 4-8 uczniowie mają 5 lekcji matematyki w tygodniu.

Motywujemy naszych uczniów do nauki ukazując im praktyczny wymiar matematyki. Uświadamiamy w jaki sposób w życiu codziennym mogą wykorzystać zdobytą wiedzę.

Kreatywna matematyka! Stwarzamy warunki do samodzielnego układania zadań przez dzieci, wiedza utrwalana jest przy użyciu metod projektowych, pracy w grupie, zadań online.

Udzielamy uczniom realnej informacji zwrotnej dotyczącej sukcesów i postępów. Przekazujemy narzędzia do pracy przez co budujemy poczucie odpowiedzialności, samodzielności, skupienia na działaniu.

Przez ostatnie dwa lata w naszej szkole zostało wyłonionych 47 laureatów w pozaszkolnych konkursach matematycznych.

Kangur

Olimpus

MKO z matematyki

Olimpusek dla klas II-III

Konkurs Puchacz Piotr

Alfik matematyczny

Konkurs matematyczny Towarzystwa Szkół Twórczych

Język polski

Nacisk na świadomy i pogłębiony odbiór tekstu literackiego, w tym przede wszystkim znajomości treści lektur szkolnych, promocja czytelnictwa.

Od listów, komiksów, przez sprawozdania, streszczenia, opisy sytuacji i przeżyć oraz rozprawki, po twórcze opowiadania – w ramach szkolnych konkursów literackich.

Poprzez zwiększoną liczbę ćwiczeń, dodatkowe materiały oraz regularne sprawdzanie postępów uczniów w tej dziedzinie.

Uczestnictwo w konkursach takich jak: poprawnej polszczyzny, ortograficznym, mitologicznym, konkursie kuratoryjnym z języka polskiego.

Gramatycznej, stylistycznej oraz leksykalnej poprzez wprowadzanie treści wykraczających poza materiał przewidziany w programie nauczania na danym poziomie.

Sukcesy odnosiliśmy w takich konkursach jak: Konkurs Kuratoryjny z języka polskiego, Olimpus sesja zimowa z języka polskiego, Z ortografia na co dzień, Olimpus Mitologiczny, Alfik humanistyczny, Konkurs Poprawnej Polszczyzny

Indywidualne podejście do uczniów

Tworzymy bezpieczne i przyjazne środowisko dla dzieci, jednocześnie uczymy samodzielnego definiowania swoich potrzeb i trudności oraz szukania najlepszych rozwiązań. Indywidualizujemy procesy dydaktyczno – wychowawcze, uczymy współpracy w grupie, budujemy świadomość i poczucie odpowiedzialności u dziecka.