Co nas wyróżnia

Home / Co nas wyróżnia

Znamy przepis na przyjazną naukę

Nasza Szkoła to miejsce, gdzie każdy uczeń ma szansę na rozwijanie swoich pasji i talentów. Wierzymy, że każde dziecko jest wyjątkowe i posiada nieodkryty jeszcze potencjał. Dlatego z pasją podchodzimy do każdego z naszych podopiecznych indywidualnie, dostosowując metody nauczania do jego potrzeb i zainteresowań.

Korzystając z bogatej oferty edukacyjnej, nasi uczniowie mają możliwość uczestnictwa w różnorodnych zajęciach dodatkowych, warsztatach oraz projektach, które pobudzają ich ciekawość i kreatywność. Każdy pedagog w Naszej Szkole jest zaangażowany w wsparcie uczniów, aby pomóc im rozwijać umiejętności i wiedzę w taki sposób, który najbardziej im odpowiada.

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów, których sukcesy są widoczne nie tylko w wynikach wewnętrznych testów i egzaminów, ale również w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. To świadectwo naszej ciężkiej pracy, ale przede wszystkim pasji i zaangażowania naszych wychowanków.

Podsumowując, Nasza Szkoła to nie tylko placówka edukacyjna, ale przede wszystkim społeczność, w której każdy uczeń jest doceniany, a jego pasje i talenty są pielęgnowane i rozwijane. Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do naszej wyjątkowej społeczności!

Nauczanie wczesnoszkolne

Współczesne wyzwania edukacyjne wymagają od nas elastycznego podejścia do procesu nauczania. Realizując nowoczesny program edukacyjny, staramy się odpowiadać na naturalną ciekawość dzieci, rozbudzając ich zainteresowania i pasje. Uczymy, jak krytycznie myśleć, analizować oraz formułować własne opinie.

Nasi nauczyciele, korzystając z różnorodnych metod dydaktycznych, dostosowują swoje podejście do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Nie ograniczamy się tylko do tradycyjnych form nauczania. Stawiamy na aktywne uczestnictwo uczniów, zachęcając ich do eksperymentowania, zadawania trudnych pytań i poszukiwania odpowiedzi.

Nasza wizja edukacji opiera się na przekonaniu, że każde dziecko posiada w sobie ogromny potencjał, który czeka na odkrycie. Dlatego naszym głównym celem jest wspieranie dzieci w odkrywaniu i rozwijaniu swoich talentów, umiejętności i pasji. Chcemy, aby po ukończeniu naszej szkoły, nasze wychowanki i wychowankowie byli gotowi stawić czoła wyzwaniom nowoczesnego świata, czując się pewnie i kompetentnie w różnych dziedzinach życia.

Wspólnie z rodzicami dbamy o rozwój emocjonalny dziecka 

Uczymy skutecznie rozpoznawać emocje, współpracować z innymi, twórczo rozwiązywać problemy stosując dramę jako przedmiot szkolny.

Indywidualizacja procesu nauczania jest naszym priorytetem 

Zapewnia to:

 • realizacja ciekawych projektów edukacyjnych 
 • rozwijanie pasji, zdolności (liczne wycieczki edukacyjne, konkursy)
 • liczba dzieci w klasie, nie większa niż osiemnaścioro 

Otwieramy drzwi nowoczesnej edukacji

Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia językowego oparty na poznawaniu:

 • Kultury

 • Tradycji

 • Stosowaniu wiedzy i umiejętności w różnorodnych kontekstach

W programie nauczania:

 • język angielski – 7 godz. tygodniowo,
 • realizujemy program CLIL,
 • język hiszpański – 2 godz. tygodniowo

Proponujemy zajęcia nauki programowania Scratch

Język angielski

W Naszej Szkole do nauczania języka angielskiego wykorzystujemy renomowane wydawnictwa anglojęzyczne, które są w pełni skorelowane z wymaganiami egzaminów Cambridge. Te specjalnie dobrane materiały gwarantują, że nasi uczniowie są doskonale przygotowani do zdawania oficjalnych testów Cambridge na każdym etapie edukacji.

Zależy nam na jak największej efektywności nauczania, dlatego podczas lekcji nasz zespół pedagogiczny komunikuje się z uczniami wyłącznie w języku angielskim, tworząc w ten sposób autentyczne środowisko językowe. Co więcej, intensywny program nauczania obejmuje aż 6 godzin języka angielskiego tygodniowo, co stanowi znaczący nacisk na jego opanowanie.

Dowodem na skuteczność naszej metody są liczni laureaci konkursów Cambridge spośród naszych uczniów. Osiągnięcia te otwierają przed nimi drzwi do wielu prestiżowych ścieżek edukacyjnych. Nasi wyróżnieni uczniowie mają możliwość aplikowania do elitarnej grupy liceów o profilu międzynarodowym oraz klas dwujęzycznych.

Wierzymy, że inwestując w jakość nauczania języka angielskiego, dajemy naszym uczniom narzędzie, które będzie służyć im przez całe życie, otwierając przed nimi świat pełen nieograniczonych możliwości.

W roku 2023 uczniowie przystępujący do egzaminów Cambridge uzyskali wynik wyższy niż 80%

0%
0 Poziom Starters
13 uczniów z klasy II
0 Poziom Movers
14 uczniów z klasy III
0 Poziom Flyers
8 uczniów z klasy IV
0 Poziom Ket
21 uczniów z klas V i VI

W ostatnich dwóch latach 84 uczniów naszej szkoły zostało laureatami konkursów językowych takich jak:

 • Olimpus z języka angielskiego – sesja jesienna

 • Olimpus z języka angielskiego – sesja zimowa

 • Olimpusek z języka angielskiego klasy I-III

 • Konkurs z języka angielskiego FOX

W przypadku nauczania zarówno języka angielskiego, jak i hiszpańskiego, korzystamy z nowoczesnych i efektywnych metod edukacyjnych. Jednym z naszych kluczowych narzędzi jest metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning), która integruje naukę treści merytorycznych z nauką języka. Pozwala to uczniom na naturalne i praktyczne wykorzystanie języka w różnych kontekstach i dziedzinach wiedzy.

Wykorzystujemy także multimedia, które w dzisiejszych czasach stanowią nieodłączny element procesu edukacyjnego. Dzięki różnorodnym aplikacjom, filmom czy interaktywnym grom, uczniowie mają możliwość zanurzenia się w języku, co znacznie przyspiesza jego opanowywanie.

Nie zapominamy także o pracy projektem, która rozwija umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji, pracy w grupie oraz prezentowania wyników. Wspólne tworzenie projektów w języku obcym pozwala uczniom na praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy w rzeczywistych, życiowych sytuacjach.

Matematyka

W klasach 4-8 intensyfikujemy naukę matematyki, przydzielając aż 5 lekcji tego przedmiotu w tygodniu. Jest to decyzja podyktowana chęcią zapewnienia uczniom solidnych podstaw matematycznych przed rozpoczęciem nauki w szkole średniej. Pozwala to także na bardziej szczegółowe omawianie poszczególnych zagadnień, praktykowanie zdobytej wiedzy oraz dostosowywanie tempa nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia.

W Naszej Szkole stawiamy na praktyczne podejście do matematyki, ponieważ uważamy, że najpełniejsze zrozumienie tej nauki osiąga się poprzez dostrzeżenie jej realnego zastosowania w otaczającym nas świecie. Dążymy do tego, by uczniowie nie postrzegali matematyki jako suchej, abstrakcyjnej teorii, lecz jako narzędzia, które może pomóc im w codziennym życiu.

Nasi uczniowie mają możliwość samodzielnego tworzenia zadań, co pozwala im lepiej zrozumieć skomplikowane zagadnienia, a jednocześnie rozwija ich zdolności analityczne i kreatywność. Poprzez metodę projektową uczniowie angażują się w dłuższe, wieloetapowe zadania, które pomagają im zobaczyć, jak poszczególne elementy matematyki łączą się ze sobą, tworząc całość.

Wierzymy, że uczniowie rozwijają się w różnym tempie i potrzebują indywidualnego podejścia. Dlatego stawiamy na autentyczną, szczegółową informację zwrotną, która wskazuje nie tylko na osiągnięcia, ale również obszary wymagające poprawy. Nasze uwagi nie są jedynie krytyką – to konstruktywne wskazówki, które pomagają uczniowi lepiej zrozumieć materiał i pracować nad sobą.

Przez ostatnie dwa lata w naszej szkole zostało wyłonionych 47 laureatów w pozaszkolnych konkursach matematycznych.

Kangur

Olimpus

MKO z matematyki

Olimpusek dla klas II-III

Konkurs Puchacz Piotr

Alfik matematyczny

Konkurs matematyczny Towarzystwa Szkół Twórczych

Język polski

Nacisk na świadomy i pogłębiony odbiór tekstu literackiego, w tym przede wszystkim znajomości treści lektur szkolnych, promocja czytelnictwa.

Od listów, komiksów, przez sprawozdania, streszczenia, opisy sytuacji i przeżyć oraz rozprawki, po twórcze opowiadania – w ramach szkolnych konkursów literackich.

Poprzez zwiększoną liczbę ćwiczeń, dodatkowe materiały oraz regularne sprawdzanie postępów uczniów w tej dziedzinie.

Uczestnictwo w konkursach takich jak: poprawnej polszczyzny, ortograficznym, mitologicznym, konkursie kuratoryjnym z języka polskiego.

Gramatycznej, stylistycznej oraz leksykalnej poprzez wprowadzanie treści wykraczających poza materiał przewidziany w programie nauczania na danym poziomie.

Sukcesy odnosiliśmy w takich konkursach jak: Konkurs Kuratoryjny z języka polskiego, Olimpus sesja zimowa z języka polskiego, Z ortografia na co dzień, Olimpus Mitologiczny, Alfik humanistyczny, Konkurs Poprawnej Polszczyzny

Indywidualne podejście do uczniów

Tworzymy bezpieczne i przyjazne środowisko dla dzieci, jednocześnie uczymy samodzielnego definiowania swoich potrzeb i trudności oraz szukania najlepszych rozwiązań. Indywidualizujemy procesy dydaktyczno – wychowawcze, uczymy współpracy w grupie, budujemy świadomość i poczucie odpowiedzialności u dziecka.