E – edukacja w Naszej Szkole

E – edukacja w Naszej Szkole

Wszyscy uczniowie Naszej Szkoły codziennie łączą się na platformie Cisco Webex Meetings ze swoimi nauczycielami, według ustalonego grafiku.  Dzięki takiej formie komunikacji możliwe jest prowadzenie lekcji online. Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej nasza placówka prowadzi efektywne nauczanie. Ważnym aspektem tych działań jest bezpośredni kontakt uczniów z nauczycielem, który daje możliwość prowadzenia edukacji, ale także oddziaływań wychowawczych i interakcji społecznych.

%d bloggers like this: