Konkursy w klasach IV-VIII

Konkursy w klasach IV-VIII

Zdolności i wybitne umiejętności posiada każde dziecko, ważne jest to, aby je dostrzec                  i rozwijać. Nauczyciele Naszej Szkoły, w ramach programu Oceniania Kształtującego, diagnozują  zdolności kierunkowe wśród dzieci oraz rozwijają je  zarówno  podczas lekcji jak i  na dedykowanych kołach. Udział w konkursach pozwala sprawdzić uczniowi stan swojej wiedzy, umiejętność rozwiązywania testów,  radzenia sobie w sytuacji stresowej (np.:. występ na scenie), a sukces pobudza do dalszego działania. Uczymy się również oswajać ewentualne porażki, redefiniować cele i podejmować kolejne próby. Co roku przygotowujemy ofertę konkursów, dzięki, którym uczniowie zdobywają dodatkowe punkty na świadectwie do wymarzonego liceum.

%d bloggers like this: