Original Play

Original Play

Jeśli chcemy, by nasze dzieci czuły się kochane, by prawidłowo rozwijały się, uczyły się z łatwością i przyjemnością musimy znaleźć czas na autentyczne spotkanie z dzieckiem, na dialog w zabawie, na budowanie więzi.  Kiedy dzieci czują się bezpieczne, czują bezwarunkową akceptację i mają poczucie przynależności do grupy, nie mają potrzeby korzystania z mechanizmów obronnych lub mechanizmów walki. Mogą aktywnie funkcjonować i uczyć się czegoś nowego. Wyrabiają w sobie nawyki, które pozwalają im inaczej traktować agresję, poczucie zagrożenia i niebezpieczeństwa.

Od września będę prowadziła z dziećmi zajęcia Original Play, które koncentrują się na stworzeniu dzieciom poprzez „pierwotną zabawę” warunków do doświadczania bezpieczeństwa, poczucia bezwarunkowej akceptacji, poczucia przynależności. Poprzez zabawę dzieci będą uczyły się reagowania na agresję bez agresji, przemocy i lęku, reagowania w poczuciu bezpieczeństwa. „Zabawa pierwotna” kształtuje w dzieciach takie postawy i wartości jak współodczuwanie, otwartość na potrzeby drugiego człowieka, współodpowiedzialność. Ułatwia nawiązywanie kontaktów rówieśniczych, uczy współdziałania, ułatwia adaptację do nowych sytuacji, pozytywnie wpływa na integrację z grupą.

Dzieci, które doświadczają pierwotnej zabawy lepiej rozumieją własne emocje i emocji innych ludzi. Poprzez zabawę rozwijają zdolność regulowania ekspresji emocji. . Wspólna zabawa ponad wszelkimi podziałami, czy ograniczeniami jest doskonałą okazją do odczuwania spontaniczności i radości z bycia razem. To bardzo ważne, jakiego rodzaju nastroje i uczucia dominują w dzieciństwie. Od tego zależy kształtowanie się postawy wobec świata.

Zapraszam każde dziecko na indywidualne spotkania

Prowadząca: Jolanta Graczykowska

%d bloggers like this: