Osiągnięcia

Home / Osiągnięcia

Znamy przepis na przyjazną naukę

Wszyscy uczniowie Naszej Szkoły, mają możliwość korzystania z zajęć rozwijających ich zdolności i zainteresowania.  Każdy pedagog dba o indywidualny rozwój dziecka. Oferujemy ciekawe lekcje, projekty oraz dodatkowe godziny, na których przygotowujemy uczniów  do konkursów w różnych dziedzinach nauki i sztuki.

Nasze starania przekładają się na osiągane przez uczniów wyniki w konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i ogólnoświatowym.

Wyniki naszych podopiecznych w roku szkolnym 2016/17

0 Kangur matematyczny
Pięć wyróżnień
0 Olimpus sesja zimowa język angielski
Ośmiu laureatów
0 Konkurs z języka angielskiego FOX
Dziesięciu laureatów
0 Międzyszkolny Konkurs Młode Talenty 2017
Jedenaścioro laureatów
0 Genius Logicus – Poziom ogólnoświatowy
Pięcioro laureatów
0 Genius Logicus – na poziomie ogólnopolskim
Dwanaścioro laureatów

Egzaminy Cambridge

0%
Poziom bardzo dobry Zdawalność
0%
Poziom dobry Zdawalność

Edukacja dla efektów