Terapia pedagogiczna – zajęcia indywidualne

Home / Bez kategorii / Terapia pedagogiczna – zajęcia indywidualne

Prowadząca: Monika Gryboś – terapia pedagogiczna.

Zajęcia terapii pedagogicznej przeznaczone są dla dzieci przejawiających specyficzne trudności w uczeniu się, z grupy ryzyka dysleksji lub ze zdiagnozowaną dysleksją. W naszej szkole terapię pedagogiczną prowadzę w formie zajęć indywidualnych oraz grupowych, w oparciu o zalecenia zawarte w opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

TERAPIA PEDAGOGICZNA to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się. Ma ono na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji (niski poziom samooceny, niechęć do dalszej nauki, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia kontaktów interpersonalnych, nerwice), likwidowanie przyczyn tych niepowodzeń oraz wyrównywanie wiadomości szkolnych.

Nadrzędnym celem terapii jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi poprzez:

–  stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,

– wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,

– eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

%d bloggers like this: