Blog

Home / Blog

Metoda projektu – jedna z najskuteczniejszych metod nauczania.

Każdy nauczyciel i rodzic zadaje sobie pytanie: w jaki sposób osiągnąć sukces edukacyjny dziecka? Dzięki wprowadzeniu do procesu edukacyjnego metody projektu, której stosowanie jest obowiązkiem każdej szkoły na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, w ramach realizacji podstawy programowej,  nauczyciele są w stanie, podczas lekcji, osiągnąć sukces edukacyjny. Jak podaje Słownik Pedagogiczny metoda projektu polega na:
„…przedsiębraniu przez grupy uczniowskie opracowania, zaplanowania i zaprojektowania, a następnie realizacji wykonania projektu. (…) Jej zalety polegają na organizowaniu samodzielnej pracy uczniów w obmyślaniu projektu i jego realizacji, przygotowaniu przez to i rozwinięciu umiejętności samodzielnej pracy, a jednocześnie zespołowości. (…) Jest to jednak nie tyle metoda, ile strategia, przedstawiająca ogromne walory nie tylko w zakresie rozwoju umiejętności umysłowych i praktycznych uczniów, ale także ich socjalizacji. Wywołuje wzmożoną aktywność uczniów, a szkoła staje się dla nich w pełni atrakcyjna jako miejsce wyzwalania sił twórczych” .
Uczenie się metodą projektów nie koncentruje się tylko na faktach. W tej metodzie ważne jest rozwiązywanie problemów i uczenie się poprzez działanie. Badania wykazały, że dobrze zaprojektowane uczenie się metodą projektów, prowadzi do głębszego zrozumienia zagadnień i przyczynia się do tego, iż uczniowie myślą jak eksperci na polu studiowanej dziedziny. .
Podczas uczenia się metodą projektów uczniowie często rozwiązują rzeczywiste problemy, które nie mają tylko jednego właściwego rozwiązania. Uczniowie wykazują się kreatywnością i przedstawianiem nowych idei wykorzystując wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin wykonując w ten sposób innowacyjne rozwiązania realnych potrzeb.
Realizacja podstawy programowej metodą projektu daje uczniom możliwość skutecznego zdobywania wiedzy i praktycznego jej zastosowania w procesie edukacyjnym. Praca tą metodą rozwija umiejętności uczniów na różnych płaszczyznach jednocześnie – społecznej, organizacyjnej, kreatywnego myślenia, wyszukiwania wiadomości oraz ich wykorzystania. Pracując w ten sposób, nauczyciel może nauczyć swoich uczniów tego, co najważniejsze – jak się uczyć skutecznie, gdzie szukać wiedzy i jak ją wykorzystać w swojej dalszej pracy.
Bibliografia
  1. „Nowy słownik pedagogiczny”, Warszawa, 10, 2017 r., Wincenty Okoń, Żak Wydawnictwo Akademickie.
  2. „Wdrażanie do praktyki edukacyjnej metody projektu jako strategii dydaktycznej wspomagającej realizację podstawy programowej”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 14.12.2011 r.

 

Jak zaprosić dzieci do rozmowy i opowiadania o sobie?

Często rodzice martwią się, że dziecko niechętnie i niewiele o sobie mówi. Jak to zmienić?
Zgodnie z propozycją duńskiego pedagoga Jespera Juula w ogóle nie zadając żadnych pytań . Zachęca on rodziców do opowiadania o sobie, o tym jak im minął dzień, jak się czują, jakie mają przemyślenia… Można opowiedzieć jakiś dowcip czy historię.
W książce pt: „ Zamiast wychowania” J .Juul pisze: „ (…) masz szansę dostać wspaniały prezent: w ciągu dwóch – trzech tygodni twój syn przyjdzie do ciebie i sam z siebie zacznie opowiadać o swoim życiu. I poznasz twoje dziecko tak, jak nigdy nie poznałbyś go, zadając mu tylko pytania”.