Doskonalenie umiejętności czytania w języku angielskim u uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się za pomocą metody czytania fonetycznego.

Doskonalenie umiejętności czytania w języku angielskim u uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się za pomocą metody czytania fonetycznego.

Adresatami zajęć są uczniowie klas 6 i 7 u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, szczególnie dyslektycy. Będą się one odbywały w ramach zajęć dodatkowych, raz w tygodniu przez cały rok szkolny 2021/22.

Cele:

– doskonalenie umiejętności czytania w j. angielskim z wykorzystywaniem metody czytania fonetycznego:

– poprawa tempa czytania w j. angielskim,

– swobodne posługiwanie się słownictwem na poziomie B1-B2;

– zachęcanie do czytania książek w j. angielskim;

– kształtowanie u uczniów chęci do czytania;

– przygotowanie uczniów do czytania bardziej wymagających tekstów.

%d bloggers like this: