Dzień otwarty online

Dzień otwarty online

Zapraszamy na dzień otwarty online Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła”.

W czasie spotkania opowiemy Państwu o funkcjonowaniu naszej placówki. Gościć będziemy przyszłą wychowawczynię klasy pierwszej panią Monikę, która odpowie na Państwa pytania dotyczące wychowania i edukacji.

Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia o godz. 10:00, online na platformie Teams.

Aby dołączyć do spotkania należy kliknąć w poniższy link lub skopiować go do przeglądarki.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzYyNTFlYzQtMTNjNy00YTRiLWE4MzctNjYxMmRlZDJkMjJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2239f915c3-f21a-4071-bbfd-48a8d3f10a73%22%2c%22Oid%22%3a%22e1c90d0b-10a6-448e-8122-c6fa5489f384%22%7d

%d bloggers like this: