Nauczanie metodą CLIL w Naszej Szkole

Nauczanie metodą CLIL w Naszej Szkole

CLIL – London 5-11/07

Zajęcia, w których uczestniczyli nauczyciele Naszej Szkoły miały charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny.

Charakterystyka metody CLIL i jej zastosowanie w nauczaniu na poziomie szkoły podstawowej

Dowiedzieliśmy się, że w metodzie CLIL nacisk kładzie się na kształcenie dwutorowe, na integrację treści przedmiotowych z językiem obcym. Uczniowie zatem rozwijają się w obu obszarach : danego przedmiotu i języka obcego. Elementy lekcji CLIL często określa się jako cztery C:

  • Content/Treść – gwarantuje postęp w obszarze wiedzy, umiejętności, rozumienia,
  • Communication/Komunikacja – zapewnia użycie języka w celu nauki podczas nauki języka,
  • Cognition/Poznawanie – nacisk na rozwijanie umiejętności myślenia i uczenia się,
  • Culture/Kultura – rozwijanie innych kompetencji, m.in. międzykulturowych, estetycznych.

Lekcje prowadzone metodą CLIL charakteryzuje aktywna współpraca uczniów, wymiana informacji, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem a ich celem jest komunikacja zbliżona do prowadzonej w naturalnych warunkach. Zajęcia te są bardzo atrakcyjne i stanowią wyzwanie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

W czasie pobytu w Londynie każdy z nauczycieli przeprowadził kilka lekcji z wykorzystaniem metody pod okiem profesjonalnego nauczyciela CLIL.

%d bloggers like this: