Program operacyjny Wiedza, Edukacja I Rozwój w Niepublicznym Gimnazjum „Nasza Szkoła”

Program operacyjny Wiedza, Edukacja I Rozwój w Niepublicznym Gimnazjum „Nasza Szkoła”

Uczniowie Naszego Gimnazjum, w ramach realizacji zajęć projektowych, uczestniczyli w cyklicznych wykładach prowadzonych przez profesorów Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki unijnemu „Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój” oraz współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nasi uczniowie dowiedzieli się, że filozofia to nie tylko wykłady z jej historii, ale przede wszystkim nauka umiejętności argumentowania, logicznego i krytycznego myślenia. Nabyte przez młodzież kompetencje pozwolą im pewniej wkraczać w kolejne etapy nauczania i w niedalekiej przyszłości na rynek pracy.

Jak pokazuje Raport IBE filozofia korzystnie wpływa na ogólny rozwój uczniów. Ci, którzy mieli w szkołach filozofię, lepiej niż pozostali wyrażają swoje myśli, prowadzą dyskusję i argumentują swoje poglądy.

Cieszymy się, że mogliśmy dać naszym podopiecznym szansę przekazania tak cennej wiedzy i nabycia wartościowych umiejętności.

%d bloggers like this: