Zielona Szkoła z EuroWeek już we wrześniu

Zielona Szkoła z EuroWeek już we wrześniu

Już we wrześniu uczniowie Naszej Szkoły wezmą udział w programie EuroWeek – “Szkoła Liderów”, który pozwala młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie współczesnej Europy i poznać zasady europejskiego wolontariatu. 

Celem projektu jest dotarcie do najzdolniejszej i najaktywniejszej młodzieży aby rozwinąć w nich najbardziej cenione w chwili obecnej umiejętności społeczne: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole.

Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier, symulacji oraz praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Fundacji EuroWeek.

W trakcie trwania szkolenia wszyscy uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z zasadami projektów Wolontariatu Europejskiego, projektów dotyczących Ameryki Południowej, Środkowej, Afryki i Azji jak również międzynarodowych wymian młodzieżowy. Ponadto każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość prowadzenia konwersacji w języku angielskim oraz poznania muzyki oraz nauki tańców narodowych  z krajów wolontariuszy goszczonych przez Fundację EuroWeek. Po zakończeniu szkolenia fundacja będzie przesyłać uczestnikom informacje na temat możliwych projektów i wymian międzynarodowych.

Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia – “EuroWeek – Szkoła Liderów” 

%d bloggers like this: