Uczniowie naszej szkoły laureatami egzaminów Cambridge

Uczniowie naszej szkoły laureatami egzaminów Cambridge

W roku szkolnym 2018/2019 do egzaminów i testów Cambride przystąpiło 49  uczniów. Wszyscy mogą pochwalić się zdanym egzaminem i przyznanymi certyfikatami Cambridge.

2 uczniów z ubiegłorocznej klasy II otrzymało certyfikaty Cambridge Starters, uzyskując maksymalną liczbę tarcz z części testu poświęconej mówieniu.

7 uczniów z ubiegłorocznej klasy III otrzymało certyfikaty Cambridge Movers, 2 z nich uzyskało maksymalną ilość tarcz, a kolejnych 2 uczniów uzyskało wynik bardzo dobry otrzymując 14 na 15 możliwych tarcz.

15 uczniów z ubiegłorocznych klas IV otrzymało certyfikaty Cambridge Flyers, 2 z nich uzyskało maksymalną ilość tarcz, a kolejnych 5 uczniów uzyskało wynik bardzo dobry otrzymując 14 na 15 możliwych tarcz.

Wśród 18 uczniów ubiegłorocznych klasy V przystępujących do egzaminu KET , 6 uczniów uzyskało najwyższy wynik otrzymując certyfikat Cambridge KET wraz z poświadczeniem umiejętności na poziomie B1 – PET,  7 kolejnych uczniów zdało egzamin KET z wyróżnieniem.

Wśród uczniów ubiegłorocznych klas VI i  VII rozdaliśmy 7 certyfikatów PET, z czego 3 zdane z wyróżnieniem.

Serdecznie gratulujemy sukcesów !

%d bloggers like this: