Biologia i geografia w klasie V

Biologia i geografia w klasie V

Reforma oświaty z 2018 r. wprowadziła istotne zmiany w systemie nauczania. Uczniowie klas piątych rozpoczynają naukę geografii i biologii, aby ułatwić im przyswajanie wiedzy z tych przedmiotów, nasi nauczyciele wykorzystują aktywizujące metody nauczania podczas lekcji:

➡️projekty edukacyjne,
➡️eksperymenty,
➡️tworzenie modeli,
➡️zielone lekcje,
➡️praca w grupach,
➡️zajęcia z wykorzystaniem multimediów.


Dzięki bogatej ofercie pomocy dydaktycznych percepcja wiedzy i przetwarzanie informacji odbywa się zarówno w sposób logiczny, jak i obrazowy.
W naszej szkole prowadzimy koła rozwijające umiejętności i wzbogacające wiedzę, w ten sposób z powodzeniem przygotowujemy naszych podopiecznych do udziału w konkursach i olimpiadach. Każdy uczeń mający trudności z opanowaniem materiału jest objęty pomocą w ramach zajęć wyrównawczych.

%d bloggers like this: