Karate

Karate

Cele ogólne:

 1. Kształtowanie cech motorycznych.

2. Wyrobienie przekonania o potrzebie aktywności ruchowej – rekreacyjnej, zdrowotnej, sportowej w  życiu codziennym.

3. Przekazanie takiego zasobu wiedzy i umiejętności, który umożliwi dziecku racjonalny dobór środków do wszechstronnego rozwoju fizycznego.

4. Uświadomienie potrzeby prowadzenia zdrowego trybu życia i dbałości o prawidłową postawę ciała.

5. Wpajania postawy zgodnej z sentencją: “Karate nie jest sztuką agresji”, poszanowania innych ludzi a w  szczególności słabszych oraz niepełnosprawnych.

Zajęcia odbywają się w czwartki w godzinach 14:15 – 15:00 grupa I, godz. 15:15-16:00 grupa II

Program zajęć załącznik>>

http://www.sportywalkikobra.org.pl/?page_id=197

%d bloggers like this: