Logopeda

Logopeda

Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami artykulacyjnymi i zaburzeniami mowy.

Logopedia (gr. logos – ‘słowo, mowa’, paideia – ‘wychowanie’ ) jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad mowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty.

Zajęcia logopedyczne mają na celu:
– dbanie o prawidłowy i jak najlepszy rozwój mowy dzieci pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
– usuwanie wad wymowy,
–  doskonalenie mowy już ukształtowanej,
–  nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w przypadku jej braku lub utraty,
–  usuwanie zaburzeń głosu.

W Naszej Szkole zajęcia logopedyczne prowadzone są w oparciu o indywidualny program terapii sformułowany dla każdego ucznia.

Każde zajęcia logopedyczne składają się z:
– Etapu przygotowawczego złożonego z ćwiczeń przygotowujących do właściwej pracy logopedycznej. Stanowią go ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe,słuchowe i rytmizujące.
– Etapu właściwej pracy logopedycznej.

Materiał językowy wykorzystywany na zajęciach jest dostosowany do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów.
Staram się dbać o atrakcyjność zajęć poprzez wplątanie treści terapeutycznych w różne gry i zabawy dydaktyczne.

Prowadząca: Aleksandra Kuszneruk – logopeda.

%d bloggers like this: