Koła przedmiotowe

Koła przedmiotowe

Koło matematyczne
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli matematyki Naszej Szkoły. Podzielone są na dwa poziomy zaawansowania – przygotowujące do konkursów i wyrównawcze. Zapisy do koła trwają cały rok szkolny.

Zajęcia odbywają się w czwartki godzinach 7:30-8:15.

Koło historyczne
Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela historii Naszej Szkoły. Tematyka zajęć dotyczy ciekawych, wybiegających poza podstawę programową, wątków, wydarzeń. W ramach koła odbywa się również przygotowanie do olimpiad i konkursów historycznych.

Koło polonistyczne
Zajęcia podzielone są na dwa poziomy – wyrównawczy i wybiegający poza podstawę programową. Prowadzone są przez polonistę Naszej Szkoły. Podczas zajęć uczniowie ćwiczą i pogłębiają zdobytą wiedzę.

Koło przyrodnicze
Tematyka koła dotyka wielu zagadnień takich jak: chemia, fizyka, botanika. Uczniowie podczas zajęć wykonują eksperymenty, dbają o rośliny w ogrodzie szkolnym, przygotowują się do konkursów. Zajęcia prowadzone są przez biologa Naszej Szkoły.

Zajęcia dla klas IV-V odbywają się w środy w godzinach 7:30-8:15.

Zajęcia przyrodniczo-techniczne odbywają się w czwartki w godzinach 15:45-16:30.

Inne

Zajęcia Global Scholars odbywają się w czwartki w godzinach 14:15-15:55.

Zajęcia w ramach kółka języka hiszpańskiego odbywają się w środy w godzinach 7:30 -8:15.

%d bloggers like this: