Koła przedmiotowe

Koła przedmiotowe

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli  Naszej Szkoły. Podzielone są na dwa poziomy zaawansowania – przygotowujące do konkursów i wyrównawcze. Zapisy do koła trwają cały rok szkolny.

Koła matematyczne 

Koło z języka polskiego 

Koło z języka hiszpańskiego 

Koło  historyczne
Tematyka zajęć dotyczy ciekawych, wybiegających poza podstawę programową, wątków, wydarzeń. W ramach koła odbywa się również przygotowanie do olimpiad i konkursów historycznych.

 

%d bloggers like this: