Koła przedmiotowe

Koła przedmiotowe

Koło matematyczne
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli matematyki Naszej Szkoły. Podzielone są na dwa poziomy zaawansowania – przygotowujące do konkursów i wyrównawcze. Zapisy do koła trwają cały rok szkolny.

Zajęcia dla klas IV – VIII odbywają się we wtorki w godzinach 7:30-8:15.

Koło  historyczne
Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela historii Naszej Szkoły. Tematyka zajęć dotyczy ciekawych, wybiegających poza podstawę programową, wątków, wydarzeń. W ramach koła odbywa się również przygotowanie do olimpiad i konkursów historycznych.

Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach 15:15-16:00.

Koło przyrodnicze
Tematyka koła dotyka wielu zagadnień takich jak: chemia, fizyka, botanika. Uczniowie podczas zajęć wykonują eksperymenty, dbają o rośliny w ogrodzie szkolnym, przygotowują się do konkursów. Zajęcia prowadzone są przez biologa Naszej Szkoły.

Zajęcia dla klas IV-VIII odbywają się we wtorki w godzinach 7:30-8:15.

%d bloggers like this: