Koło teatralne

Koło teatralne

Działalność koła podporządkowano celom ogólnorozwojowym: rozwój osobowości oraz postaw twórczych dzieci. Sztuka jest dla dziecka przede wszystkim środkiem wyrazu, pobudza ciekawość, myślenie, działanie i wyobraźnię. Praca nad tworzeniem inscenizacji dostarcza okazji do rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka.
Program działalności koła uwzględniał różne formy teatralne:
– inscenizacje,
– improwizacje,
– ćwiczenia dramowe.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny lekcyjnej.