Konkursy w klasach I-III

Konkursy w klasach I-III

Udział w konkursach kształtuje w dziecku umiejętność rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, dlatego proponujemy naszym uczniom bogatą ofertę konkursów przedmiotowych, artystycznych, czy logicznego myślenia. Podczas lekcji oraz na zajęciach dodatkowych przygotowujemy nasze dzieci do konkretnych olimpiad/konkursów.       W sytuacjach, w których przygotowanie nie jest możliwe prosimy rodziców o pomoc podając zakresy merytoryczne olimpiad. Nasze działania przynoszą efekty, co roku możemy pochwalić się  laureatami różnych konkursów i olimpiad o charakterze edukacyjnym i artystycznym.

%d bloggers like this: