Priorytety na rok szkolny 2019/2020

Priorytety na rok szkolny 2019/2020

Priorytety określone przez Ministra Edukacji na rok szkolny 2019/2020 oraz dodatkowe zadania, jakie wyznaczyła sobie szkoła zostają przez nas realizowane w sposób niekonwencjonalny i atrakcyjny.  Wycieczki, wydarzenia, warsztaty, eksperci, współpraca z różnymi placówkami, to nasz pomysł na ciekawe zajęcia.

 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych – program wychowawczy, w ramach informatyki, korzystanie ze scenariuszy programu Indywidualni.pl, zajęcia dla dzieci i rodziców prowadzone przez straż miejską.

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych– udział w zajęciach dramowych, warsztatach w kl. 4 „Dam sobie radę”, cykl „Pasje moich rodziców”, wycieczki do Muzeum Polin na warsztaty „Dzieci i ryby głosu nie mają” kl.  1-3, 4-8 , Nowe Horyzonty – kl. 1-3 Filmowi Bohaterowie, kl. 4-6 – Nowe Horyzonty- Młodzi w obiektywie.

Działalność samorządu uczniowskiego.

Udział uczniów klas 1-8 w projekcie Duch oraz w warsztatach rekonstrukcyjnych  z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

 Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów – m.in. korzystanie z platformy Matplaneta w klasach 5, szachy, rozwiązywanie testów konkursowych oraz logicznych, w ramach innych przedmiotów, gry planszowe w ramach świetlicy, kółka przedmiotowe.

 Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego – m.in. Odyseja Umysłu, zajęcia artystyczne w ramach świetlicy, udział w warsztatach Festiwal Nauki, Centrum Nauki Kopernik, udział w programie Aktywna Tablica, realizacji programu interdyscyplinarności w kl. 4-7, wyjścia i wycieczki zgodne z podstawą programową – np. do ogrodu botanicznego czy do ZOO, korzystanie ze scenariuszy np. programu Uniwersytet Dzieci.

Ponadto jako szkoła ustaliliśmy 2 dodatkowe kierunki :

Czytelnictwo – udział szkoły w programie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i związana z tym współpraca z biblioteką, udział w targach książki dla dzieci klas 7-8, spotkanie z rodzicami poświęcone roli książki w życiu dziecka, wyjścia i wycieczki, np. Muzeum Polin na warsztaty
„W świecie książek „

Ekologia – dbałość o kwiaty doniczkowe, posadzenie krzewu/ drzewa w ogrodzie szkolnym i jego pielęgnacja przez uczniów poszczególnych klas, zbieranie deszczówki, przygotowanie przez dzieci  pojemników do segregacji śmieci w szkole.

%d bloggers like this: