Zajęcia gry na pianinie

Zajęcia gry na pianinie

 

Plan pracy lekcji gry na fortepianie

 

Ze względu na zróżnicowany wiek uczniów postanowiłam podzielić metody i sposoby pracy z dziećmi na dwie główne grupy:

 

  • dzieci w wieku wczesnoszkolnym
  • dzieci w wieku szkolnym, klasy 4-6 (gimnazjum)

 

Edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym opierać się będzie na dwóch metodach pracy:

 

– metodzie beznutowej (przypisanie numerów palców do konkretnych dźwięków lub kolorów)

 

– metodzie rytmiki połączonej z zabawami, mającymi na celu umuzykalnienie i kształcenie słuchu dziecka.

 

Przed zaznajomieniem ucznia z klawiaturą przeznaczę kilka lekcji na ćwiczenia rytmiczne i słuchowe. W ćwiczeniach rytmicznych  będę zwracać uwagę na miarowy rytm i związany z tym pojęciem akcent (sposoby: chodzenie, klaskanie, stukanie w takt prostych przykładów, przegrywanie w ćwierćnutach, jako przygotowanie do rozpoznania taktu dwu- i trzymiarowego)

 

W ćwiczeniach słuchowych zwracać uwagę będę na kształcenie umiejętności odróżniania wysokości dźwięków oraz rozumienia pojęcia: cały ton i półton. (sposoby: powtarzanie głosem odległości i najprostszych piosenek za pomocą solmizacji.)

 

W celu urozmaicenia lekcji wprowadzać będę różnorodne ćwiczenia słuchowo – ruchowe .

 

W pierwszym roku nauki postanowiłam stopniowo przejść z metody beznutowej do nauki gamy durowej: C, G, D, A, E, F, B, Es, molowej naturalnej: a, e, h, d, g, c, w obrębie jednej oktawy.

 

Materiały do gry będę przygotowywała dzieciom na bieżąco.

 

Edukacja dzieci w wieku szkolnym, klasy 4-6 (gimnazjum)

 

W zależności od stopnia zaawansowania gry dziecka na pianinie będę dobierała odpowiedni repertuar do gry. Zajęcia  wzbogacone będą kształceniem słuchu.  W przypadku dzieci rozpoczynających grę od podstaw przewidziałam realizację programu opracowanego przez Aleksandra Różyckiego „Nowa szkoła na fortepian”. Podręcznik ten jest zalecanym źródłem nauki przez Radę Pedagogiczną Warszawskiego Instytutu Muzycznego, jest czytelny dla osób, które wcześniej nie grały na pianinie.

 

Prowadząca: Diana Zajkowska


%d bloggers like this: