Zajęcia w ramach świetlicy

Zajęcia w ramach świetlicy

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w Naszej Szkole odbywają się od godz. 7:00 do godz. 18:00.

W ramach świetlicy proponujemy ciekawe warsztaty o różnorodnej tematyce – gry i zabawy w ogrodzie szkolnym, wycieczki po Warszawie, zajęcia plastyczne, ogrodnictwo, Piątkowe Kino Dziecięce i wiele innych. W odpowiedzi na potrzeby naszych podopiecznych dostosowujemy zajęcia do ich zainteresowań.